สถานที่ท่องเที่ยว

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน แหล่งมรดกที่มีคุณค่าทางอารยธรรมของปักกิ่ง

กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) เป็นกำแพงที่มีลักษณะป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของคนจีนสมัยโบราณ กำแพงเมืองจีนส่วนใหญ่ที่นักท่อง เที่ยวรู้จักกันในปัจจุบันไดัมีการสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน
重庆人民大会堂@201315175349

มหาศาลาประชาคม ปักกิ่ง

มหาศาลาประชาคมปักกิ่ง เป็นศาลาประชาคมที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก สร้างขึ้นในปี 1959 เป็นที่การประชุมระดับชาติจีน ทั้งทางด้านการเมืองและการทูต บริเวณภายในของมหาศาลาประชาคมปักกิ่งมีห้องประชุมขนาดใหญ่ 2ห้อง
Lama-Temple

วัดลามะ ปักกิ่ง

พระตำหนักนี้ มีพื้นที่ครึ่งหนึ่งปรับเป็นที่พักผ่อนอิริยาบถนอกวัง ขององค์ชายสี่อีกครึ่งหนึ่งถวายพระลามะจังเจียฮูถูเค่อถู ได้กลายเป็นวัดลามะของทิเบตนิกายหมวกเหลือง นิกายหมวกเหลืองเป็นนิกายย่อยนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบต
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ปักกิ่ง

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ปักกิ่ง

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ถ่ายทอด เกี่ยวกับพระราชวังหุ่นขึ้ผึ้งราชวงศ์หมิงแห่งนครปักกิ่ง ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารชั้นเดียวมีการจัดแสดงประวัติและผลงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์ นำโดย จูหยวนจาง จนรุ่งเรืองและล่มสลายที่น่าเศร้า
สวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่ง

สวนพฤกษศาสตร์ปักกิ่ง (Beijing Botanical Garden) เป็นสวนที่ตั้งอยู่ ณ ปลายเทือกเขาตะวันตก (ซีซาน:西山) ใกล้ๆ กับ เซียงซาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงปักกิ่ง ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้มีการก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499
หอบูชาฟ้าเทียนถาน

หอสักการะฟ้าเทียนถัน ปักกิ่ง

หอสักการะฟ้าเทียนถัน (Abkai mukdehun) เป็นหอบูชาที่มีการตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน หอแห่งนี้ได้มีการสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง จักรพรรดิองค์ที่ 3 (หย่งเล่อ) เมื่อปี ค.ศ. 1420 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี
Beijing-Aquarium

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุงปักกิ่ง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุงปักกิ่ง Beijing Haiyangguan ถือว่าเป็นศูนย์แสดงสัตว์น้ำที่ดีที่สุดในเมืองปักกิ่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้อีกที่ในเมืองหลวงของประเทศจีน ภายในอาคารจัดแสดงสัตว์น้ำ จะมีสัตว์จากหลากหลายถิ่นอาศัย
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน (Gardens of Nurtured Harmony) เป็นพระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ในเขตกรุงปักกิ่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังหยวนหมิงหยวนซึ่งมีระยะทางห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตลาดรัสเซีย

ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง

ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง หรือที่ชาวปักกิ่งรู้จักกันในนามของ “ตลาดรัสเซีย” เป็นแหล่งช้อปปิ้งขายสินค้าเลียนแบบสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น พราด้า กุชชี่ ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬา ชื่อโด่งดัง และเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าลอกเลียนแบบของกรุงปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน ปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหมายความว่าประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์ จัตุรัสเทียนอันเหมินมีความสำคัญในวัฒนธรรมที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน