Tag Archives: จัตุรัสเทียนอันเหมิน

ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน04
14,999.-

ทัวร์ปักกิ่ง เยือนหัวใจมังกร กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน 5 วัน 3 คืน

เที่ยวปักกิ่ง เยือนหัวใจมังกร กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน สถานที่เที่ยวสำคัญ... 4 มรดกโลก สนุก ท้าทายความหนาว ณ สกีเซ็นเตอร์
วันที่: 06-10 ก.พ. 59
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
20,900.-

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน)

เที่ยวปักกิ่ง SNOW WORLD หลงชิงเสีย ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย และ ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ อาหารกวางตุ้ง
วันที่: ก.พ.-มี.ค. 59
ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน04
19,900.-

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน

เที่ยวปักกิ่ง SNOW WORLD หลงชิงเสีย ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย และ ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ อาหารกวางตุ้ง
วันที่: ก.พ.-มี.ค. 59
Beijing-Forbidden-city
19,900.-

ทัวร์ปักกิ่ง SNOW WORLD หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน (พักโรงแรม 5 ดาว)

เที่ยวปักกิ่ง SNOW WORLD หลงชิงเสีย ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย และ ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ อาหารกวางตุ้ง
วันที่: 13-17, 20-24, 21-25, 27-31 ม.ค. 59
Great-Wall-of-China
18,900.-

ทัวร์ปักกิ่ง SNOW WORLD หลงชิงเสีย 5 วัน 3 คืน (ม.ค. 59)

เที่ยวปักกิ่ง SNOW WORLD หลงชิงเสีย ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย และ ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ ลิ้มรสเมนูอาหารพิเศษ อาหารกวางตุ้ง
วันที่: 13-17, 20-24, 21-25, 27-31 ม.ค. 59
Beijing-China-Tiananmen-Square
29,900.-

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD 5 วัน 3 คืน

เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ คุ้มสุดสุด แถมอาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
วันที่: 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 59
bp4
39,900.-

ทัวร์ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน

เที่ยวปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี - เที่ยวเทศกาล Harbin Ice and Snow World ที่ฮาร์บิน ปีละครั้ง
วันที่: 23-28 ธ.ค. 58 / 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 59 / 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 59