Tag Archives: หย่งเจิ้ง

Lama-Temple

วัดลามะ ปักกิ่ง

พระตำหนักนี้ มีพื้นที่ครึ่งหนึ่งปรับเป็นที่พักผ่อนอิริยาบถนอกวัง ขององค์ชายสี่อีกครึ่งหนึ่งถวายพระลามะจังเจียฮูถูเค่อถู ได้กลายเป็นวัดลามะของทิเบตนิกายหมวกเหลือง นิกายหมวกเหลืองเป็นนิกายย่อยนิกายหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบต