Tag Archives: เที่ยวพระราชวัง

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี๋เหอหยวน (Gardens of Nurtured Harmony) เป็นพระราชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ในเขตกรุงปักกิ่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังหยวนหมิงหยวนซึ่งมีระยะทางห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ