Tag Archives: เที่ยวเมืองจีน

Great_Wall_of_China_02
22,900.-

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน–กู้กง–หอฟ้าเทียนถาน–วัดลามะ-อี้เหอหยวน-THE PLACE - กำแพงเมืองจีน – กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งจุใจ...ถนนหวังฟูจิ่ง – ตลาดรัสเซีย คุ้มสุดสุด!! อาหารมื้อพิเศษ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว
วันที่: 6-10/7-11/12-16/13-17/15-19/16-20 / 17-21/18-22/20-24/23-27/24-28/25-29/27-31/28 มี.ค.-1เม.ย.57
หอบูชาฟ้าเทียนถาน

หอสักการะฟ้าเทียนถัน ปักกิ่ง

หอสักการะฟ้าเทียนถัน (Abkai mukdehun) เป็นหอบูชาที่มีการตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน หอแห่งนี้ได้มีการสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง จักรพรรดิองค์ที่ 3 (หย่งเล่อ) เมื่อปี ค.ศ. 1420 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี
Beijing-Aquarium

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุงปักกิ่ง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุงปักกิ่ง Beijing Haiyangguan ถือว่าเป็นศูนย์แสดงสัตว์น้ำที่ดีที่สุดในเมืองปักกิ่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้อีกที่ในเมืองหลวงของประเทศจีน ภายในอาคารจัดแสดงสัตว์น้ำ จะมีสัตว์จากหลากหลายถิ่นอาศัย
จัตุรัสเทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน ปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหมายความว่าประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์ จัตุรัสเทียนอันเหมินมีความสำคัญในวัฒนธรรมที่สำคัญ และเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน